Privatlivspolitik for brugere af Affald Kolding appen

Opdateret: 7. juli 2021

Affald Kolding appen er en selvbetjeningsservice til affald og genbrug for borgerne i Kolding Kommune. Man kan bruge appen på mobiltelefoner og tablets med iOS eller Android styresystemer.

Personlige oplysninger og data
For at kunne anvende appens funktioner fuldt ud skal brugere registrere sin adresse/sine adresser i appen for at se oplysninger om affald på den ønskede adresse. For at bruge appens muligheder for bl.a. påmindelser om afhentning og selvbetjening skal brugere oplyse navn, mobilnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i telefonens eller tablet’ens interne hukommelse indtil der foretages en indmelding, forespørgsel eller bestilling.

Ved indsendelse af en henvendelse eller en bestilling vil appen overføre brugerens oplysninger til kommunens systemer til selvbetjening for affald og genbrug. Disse systemer hedder enten “Netdialog/Infovision” fra WSP, ”PickUp” fra Maacks  eller ”AffaldsCMS” fra Open Experience.
Oplysningerne om brugeren bliver således kun brugt, når brugeren selv sender beskeder til kommunen gennem appen.

Oplysningerne bliver brugt af kommunen og de skraldemænd/renovatører, der henter affald i kommunen. Kommunen og skraldemændene bruger kun brugerens oplysninger, hvis der er brug for at kontakte brugeren i forbindelse med affald og genbrug på adressen. Oplysningerne gives ikke videre til andre.

Man bør ikke bruge appen, hvis man har beskyttet adresse og ikke ønsker, at kommunen eller skraldemændene får oplysningerne om navn, e-mail og telefonnummer knyttet til adressen.

Hvorfor registreres disse data?
Personlige data registreres af disse årsager:

  • For at kunne informere brugerne om afhentningstidspunkter og andre relevante oplysninger, der tager udgangspunkt i brugerens adresse
  • For at kunne foretage henvendelser og bestillinger uden at skulle genindtaste de oplysninger, som kommunen altid skal bruge for at udføre en given bestilling eller henvendelse – herunder fremsende evt bekræftelse på en henvendelse eller bestilling.
  • For at kunne aktivere bommen på genbrugspladsen (Genbrug 24-7)
  • For at informere skraldemænd/renovatør om, at der skal hentes en kasse med farligt affald.

Sletning af data
Sletning af data via appen kan foretages på følgende måde:

  • Beskedservice: Hvis tilmelding er foretaget, skal brugeren blanke alle felter ud og foretage en bekræftelse. Herefter er alle tilmeldinger slettet.
  • Sletning af registrerede og cachede oplysninger foretages ved at slette appen helt fra den enhed, hvorpå den er installeret.

Evt. sletning af data foretaget i forbindelse med en henvendelse, tilmelding, bestilling eller åbning, kan udelukkende foretages ved henvendelse til kommunen.

Ændring af oplysninger
Under ”Indstillinger” kan det lade sig gøre at ændre de personlige oplysninger, samt at slette eller tilføje adresser.

Yderligere oplysninger
Under ”Indstillinger” og ”Om appen” findes yderligere oplysninger om bl.a. Vilkår for anvendelse af Beskedservice og Vilkår for køb af kode til Ekstra sæk.

Disse oplysninger gælder for alle Kolding Kommunes selvbetjenings løsninger:

Acceptér vores behandling af personlige informationer

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Titel: Databeskyttelsesrådgiver

Telefonnummer: 79 79 75 00

E-mailadresse: [email protected] 

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Se endvidere https://www.kolding.dk/om-kommunen/databeskyttelse/orientering-om-databeskyttelsesreglerne